Cultuur-Technisch Loonwerk

Cultuur-Technisch Loonwerk is een van de vele werkzaamheden die wij uitvoeren.

Onder cultuur-technisch loonwerk / mini loonwerk vallen de volgende werkzaamheden:

 • Frezen van bouw- en gras land;
 • Los trekken van bouw land;
 • Diverse grondbewerkingen;
 • Egaliseren percelen;
 • Klepelen;
 • Versnipperen van takhout;
 • Gras maaien;
 • Water geven van bomen.

Ook bieden wij de mogelijkheid om met een mini-trekker werkzaamheden uit te voeren. Deze trekker wordt gebruikt voor het volgende werk:

 • Frezen van kleine / lastig te bereiken percelen;
 • Gras zaaien;
 • Egaliseren van percelen.