Bosbouw en Natuurbeheer

Bosbouw en natuurbeheer is een van de vele werkzaamheden die wij uitvoeren.

Onder  bosbouw en natuurbeheer vallen onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Uit dunnen bos percelen;

  • Blessen bos percelen;

  • Vellen randbomen;

  • Versnipperen van takhout en stamhout met en/of zonder opvang;

  • Uitslepen van takhout en stamhout met een sleep tang achter de trekker;

  • Klepelen en bosfrezen;

  • Verspreiden van bodemverbeteraars.