Cultuur Technisch Loonwerk

Cultuur Technisch Loonwerk en Mini Loonwerk zijn een van de vele werkzaamheden die wij verrichten.

Onder cultuur technisch loonwerk / mini loonwerk vallen de volgende werkzaamheden:

  • Frezen van bouw- en gras land;

  • Egaliseren van percelen;

  • Klepelen en bosfrezen;

  • Verspreiden van bodemverbeteraars;

  • Versnipperen van takhout;

  • Zaaien van (kruidenrijk)grasland;

  • Gras maaien, harken en oprapen;

  • Bermen maaien met maai-laad combinatie;

  • Water geven van bomen.

Ook bieden wij de mogelijkheid om met een mini-trekker werkzaamheden uit te voeren. Deze trekker wordt gebruikt voor het volgende werk:

* Frezen van klein / lastig te bereiken percelen;

* Gras zaaien;

* Egaliseren van percelen.